Anne Stijn van Nes, Teamleider voortgezet speciaal onderwijs