Wekelijkse Inspiraties

 • Niets is bestendig. Alles komt op, verandert en vergaat. Een diep besef en aanvaarding van deze vergankelijkheid is in de zen fundamenteel...(meer)

 • Het herkennen van secundaire emoties is een sleutel wat betreft het verwerken van een voorval. Boosheid treedt bijna altijd op als secundaire emotie...(meer)

 • Het is positief telkens weer je goede voornemens te formuleren. Daarbij is het nuttig je te realiseren waarom het zo vaak mis gaat met die goede plannen…(meer)

 • Met een aantal vragen wil ik je uitnodigen terug te blikken. Wie ben je dankbaar? Wie schiet je te het eerst te binnen? Je mag meerdere mensen opnoemen. Waar ben je dankbaar voor? …(meer)

 • Angst is echter vooral een waarschuwingssignaal dat maakt dat je alert kunt reageren op een directe dreiging. Het is niet nodig en ook niet gezond om het voortdurend als basisgevoel te onderhouden …(meer)

 • Zo’n mechanisch klusje, daar moet je van houden. Ik vind het leuk om te doen. De manier waarop je zo iets aangaat, is precies dezelfde als grootse taken die zich aan je presenteren....(meer)

 • De eerste krachtspreuk van het boek ‘Vleugels van vertrouwen’ luidt ‘Ik heb vertrouwen’. Deze spreuk daagt je uit om als volwassene hetzelfde natuurlijke vertrouwen te kunnen voelen als kinderen...(meer)

 • Voor mij persoonlijk is een soulmate niet iemand die je per ongeluk op je pad ontmoet, maar een bewuste keuze van mijzelf, de vrije keuze om iemand als mijn soulmate te beschouwen, hetgeen vaak wederkerig is....(meer)

 • ’s Morgens spreidde ik mijn armen en zei: ‘Ik heb vertrouwen’. Voor mij betekende dat: ik weet niet wat er komt, maar laat het maar komen. Het komt wel goed. Dit werkte de hele dag door....(meer)

 • Niet alleen de theatervoorstellingen waren gevuld met passie, ook het slot doen ze liefdevol en zorgvuldig. Het is alsof elke periode gemarkeerd is met een mijlpaal die nu op dit feest ook weer verwijderd of doorgegeven wordt...(meer)

 • Ik kijk op de klok. Het is min 15 minuten. Gaat nu toch nog alles mis? De eerste online bezoekers zullen wel al pogen in te loggen … (meer)

 • In het begin zei ik de krachtspreuken: ‘Ik heb vertrouwen’ en ‘Ik ben dankbaar’. Ik nam de lichaamshouding aan en riep het gevoel op. Dat hielp zo goed dat ik het gevoel van vertrouwen nu zo kan oproepen … (meer)

 • Het gebruik van krachtspreuken is de tweede sleutel van 'De innerlijke metamorfose'. Met deze sleutel kun je nieuwe krachten in jezelf laten groeien. Je kunt zelfvertrouwen laten rijpen, of een gevoel van vrijheid en autonomie laten ontstaan … (meer)

 • De gebruikelijke middelen die in de meeste therapieën worden aangeraden om van de meeprater op je schouder af te komen, helpen niet. Die baseren zich op logica of op vechten. Vechten helpt al helemaal niet. Dat versterkt alleen maar het mechanisme. Liefdevolle observatie werkt wel... (meer)

 • Het geeft een enorme ontspanning om te kunnen vertrouwen op mijn lijf. Deze krachtspreuk in combinatie met het liefdevol waarnemen maakt dat ik een veel gezondere relatie onderhoudt met mijn lijf... (meer)

 • Het boek beschrijft twee sleutels waarmee je oude patronen kunt transformeren. Met de eerste sleutel kun je hinderlijke gedachten die je alsmaar herhaalt laten verdwijnen zoals 'Ik doe het niet goed genoeg', of ook oud gedrag, zoals pleasen of uitstelgedrag.

 • De alertheid is een rode draad geweest in mijn leven. Ik ben als beroeps in dienst gegaan bij Luchtmobiel. Ik werd gedrild door commando’s en mariniers en nog scherper gezet op angst. Die angst is ook gevoed omdat ik er verslaafd aan was. Ik zocht het op. Ging zweefvliegen, reed hard op de motor. Ik wilde adrenaline voelen. Schrikken, dat vond ik fijn.... (meer)

 • Na jaren rondgezworven te hebben op zoek naar een weg die oorspronkelijk genoeg is dat ik hem vertrouw, binnen in mijzelf, voel ik dat ik niet meer verder hoef te zoeken. Hier is het, in de stilte en in de klanken uit het onontgonnen land. Vanaf dat moment begin ik aan de zen te ruiken... (meer)

 • Veel mensen hebben moeite om van zichzelf te houden. Stap 1 op het pad van het zelfbeeld is jezelf te gaan accepteren. Niet alleen die kanten van onszelf die we als positief beoordelen. Ook de kanten van onszelf die in een hoekje onder een zwart doek verstopt liggen en waar we liever niet naar kijken...(meer)

 • Het toewerken naar krachtspreuken die bij me horen, was belangrijk voor mij. Ik heb gemerkt dat uit het enten op een positieve ervaring al een positieve energie ontstaat, ik voel het echt...(meer)

 • Vertrouwen is voor mij een sleutelwoord. Als je kunt leven vanuit vertrouwen, maakt dat het leven zoveel lichter. Je kunt je verbinden met de omgeving en voelen dat je er deel vanuit maakt....(meer)

 • De motor om zazen te beoefenen kan niet gemak of welbevinden zijn. Het is de roeping waarmee je begint met de beoefening. Een diep gevoel van binnen van: wat er ook gebeurt, dit is het belangrijkste wat ik wil doen en het komt vóór al het andere ...(meer)

 • Emotionele omstandigheden zijn een uitdaging. Het zijn de momenten waarbij een gemoedelijke stemming gemakkelijk kan omslaan in irritatie en ruzie. Het lijkt alsof de emotie je tijdelijk verblindt, waardoor je niet meer in staat bent nuchter te reageren...(meer)

 • Het is belangrijk dat als je iets dwars zit, je het durft aan te gaan. Je doet dit om de relatie te bestendigen, niet om gelijk te krijgen...(meer)

 • Welke route kies je? Hoe stippel je hem uit? Dat zijn vragen die je ook in het gewone leven tegenkomt. In het begin is alles nog zo vaag dat het je verlammen kan... (meer)

 • We gaan hard roepen of onszelf beklagen. Vervolgens proberen we de tegenslag te relativeren. Dat is een stressvolle manier van doen met weinig effect... (meer)

 • Ik kijk hem verbaasd lachend aan. Ik had nergens om gevraagd en kreeg zomaar een cadeautje. ‘Geef je vaak zomaar cadeautjes?’ vraag ik hem.... (meer)

 • Ik ga naast haar zitten en zie hoe vermoeid ze oogt. Zachtjes zeg ik haar naam. Ze opent haar ogen en kijkt mij aan. Een moment is het stil. Dan beginnen we allebei te stralen... (meer)

 • Ik vind dat zo kwetsend. Waar bemoeit hij zich mee? Dat zijn nu echt mijn eigen zaken. Ik wil dat hij me met rust laat... (meer)

 • Ik kan de slaap niet meer vatten en luister naar de nacht en verre geluiden. Ik denk aan Giz die ergens in dit bos naar ons op zoek moet zijn.... (meer)

 • Vertrouwen hebben wil niet zeggen dat je gelooft dat alles goed gaat. Het betekent dat je erop vertrouwt dat je er wel mee om weet te gaan, wat er ook gebeurt... (meer)

 • Emoties die ons plezier geven zijn de jus van het leven. En wat doen we met die jus? Vaak nemen we daar maar niet teveel van. We houden ons een veilig beetje in.... (meer)

 • Het betreft een oefening die aan Deep Democracy ontleend is. Het is een methode die ten doel heeft om de stem van de minderheid te integreren in de stem van de meerderheid... (meer)

 • 'Ik zie kanker als een gedeelte van mezelf, als een soort vriend, misschien zelfs wel een goeie vriend. Goeie vrienden hebben ook hun slechte eigenschappen.’.... (meer)

 • Om dapper te zijn hoef je blijkbaar niet de sterkste te zijn. Overtuiging is voldoende! Met alle veren die je hebt geloven dat je die rot Beagles eens even een lesje zult leren.... (meer)

 • Het is alsof zij zo diepe voren in ons onbewuste geslepen hebben dat we altijd maar ditzelfde pad nemen. Eens een pleaser, altijd een pleaser. Maar is dit waar? ... (meer)

 • Te voet dienen we door een smal pad te lopen dat links en rechts is afgezet met hekken. Dat is nog eens een echte overgang, denk ik bij mijzelf ... (meer)

 • Een emotie is een gevoel dat, ook al is het onaangenaam, in eerste instantie wil helpen om vervolgens net als golf op het strand weer uit te klinken en op te gaan in de rest van het water ... (meer)

 • Het belangrijkste inzicht wat verlies betreft is dat je verwerkt met je emotionele systeem en niet met je gedachten! Relativeren blijft een vergeefse poging ... (meer)

 • Neem een flink vel papier en kleurtjes en zet hierop in de bovenhoek de domeinen van aandacht. Ik heb er zes genoteerd ... (meer)

 • Er is een andere manier om naar het jaar te kijken, niet in de vorm van emotionele gebeurtenissen, maar van belangrijke stromen ... (meer)

 • Als de ander dan protesteerde omdat hij het zo niet bedoeld had, zij hij: ‘Nee, ik vind het juist leuk als jij dit meeneemt en het bij jou is. Ik gebruik het toch nauwelijks’. ... (meer)

 • Er is dan alleen nog maar de ruis van de gedachten. Als je ook die met rust laat en er niet in meegaat maar ook niet ertegenin, dan komt ook daar kalmte ... (meer)

 • Het zijn de twee grote opvoedmiddelen: belonen en vertrouwen geven of straffen en angst aanjagen. Vertrouwen geven kost soms wat meer tijd en energie. Je stapt over je ergernis heen, totdat begrip ontstaat ... (meer)

 • De Amerikaanse president Eisenhower heeft ooit tijdens een lezing gezegd: urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zijn zelden urgent ... (meer)

 • Terwijl het op het scherm lekker druk wordt, zwelt het geluid buiten aan tot stormachtig. Ah, besef ik, dit is een test! Mijn lezing gaat over stressvrij werken en ik krijg hier een stresstest voorgeschoteld ... (meer)

 • ’Er liggen nu twee opties voor je. De eerste heet: ‘Ik wil dit niet’. De tweede: ‘Dit doet pijn’. Als je de eerste weg neemt, gaat het lang duren en zul je vooral boosheid en verzet voelen ... (meer)

 • Met je hart handelen lukt alleen als je je verbonden voelt. Pas dan zal de ander ook bereid zijn om naar je te luisteren. Maar hoe verbind je je met iemand die geheel andere denkbeelden heeft? ... (meer)

 • Maar op het moment suprême was zij vredig en stralend. Ze keek mij aan met zo’n liefdevolle blik dat de tijd stil stond. We glimlachten naar elkaar en zeiden niets ... (meer)

 • Als jouw stuur niet werkt, dan zul je waarschijnlijk bevangen raken door angst. Die angst wil je het liefst weer kwijtraken maar dat kan niet want je hebt de grip verloren. Een manier om het heft terug in handen te krijgen ... (meer)

 • Iemand die bang is, laat zich niet zo gemakkelijk ompraten. Het helpt niet om te zeggen: ‘je hoeft er niet bang voor te zijn, het zal je niks doen’. In eerste instantie is het belangrijk ... (meer)

 • ‘Hoejapje’ zegt ze tegen me. Hoejapje?, denk ik bij mijzelf. Mijn bril is beslagen en vol met waterspetters ‘Ik ben doornat’ probeer ik nog eens. Nu wijst ze naar haar mond. Ik staar haar aan. Wat bedoelt ze? ... (meer)

 • Een soort van knisperende geluiden stegen op. Ze leken elkaars gekreun te beantwoorden met nieuwe knispers. Mijn dochter die op 1,5 m schuin voor me zat keek mij met vragende blik aan ... (meer)

 • We zitten in het 1ste kwadrant van de matrix van Eisenhower, realiseer ik mij. Het is een reflex. Als ik in een bijzondere situatie terecht kom, stel ik vast in welk kwadrant ik mij bevind ... (meer)

 • Hebben we angst door ons heen laten gaan, met z’n allen gegierd van het lachen of stonden we te springen en te juichen om even later doodstil te luisteren naar een deelnemer ... (meer)

 • Als zomaar een ouder kan verdwijnen, kun je dus nergens op vertrouwen. Dan is het veiliger om maar niet te veel van iemand te gaan houden, want het kan zomaar afgelopen zijn ... (meer)

 • Toen ik jaren later met Hugues, een ander groepslid, sprak over Marcus, vertelde hij me dat Marcus leed onder een negatief zelfbeeld. In veel disciplines kon hij presteren maar nooit was hij tevreden met het resultaat. ... (meer)

 • Hier heb ik grote en kleine taken dwars door elkaar heen, er zijn gewichtige projecten die met hun ellenbogen duwen en om voorrang vragen en roodgloeiende deadlines ... (meer)

 • Met een emmer vol met stukjes hout maken we aandachtig loopjes op en neer en zetten de emmer voor ons neer. Vervolgens zijn we roerloos stil ... (meer)

 • In de tempel wordt het ritme van de dag aangegeven met geluiden. Het hout roept je naar de meditatie, het metaal naar de maaltijd en twee blokken hout geven het begin van de nacht aan ... (meer)

 • De koudste misdadigers, de meest gewelddadige: ze lijkt ze op te zoeken. Ze wil naast ze staan, ze wil ze ruiken en voelen en ze vervolgens rechtvaardig behandelen als mens ... (meer)

 • Hupla, daar gingen nog twee boeken met vakliteratuur in de koffer en een werkplan voor de aanvullingen en correcties aan het derde boek... (meer)

 • ... schakelt ze opnieuw in de achteruit en geeft een flinke dot gas. Haar auto schiet een halve meter naar achteren en begint scheef te hangen ... (meer)

 • Telkens als ze een verbaasd gezicht trok, viel ook haar mondkapje naar beneden, wat ze dan weer haastig goed trok. Wij wilden ook over hun reis weten, en zo kregen we weer een nieuwe tip ... (meer)

 • Help, ik voel een tweestrijd in mijn omhoog komen. De ene stem zegt: ‘Je zou toch niet moeilijk doen over kleine dingetjes’. De ander stem zegt: ‘Je hebt nu een half uur gelopen. Je staat vlakbij het water. ... (meer)

 • Wil je je hoofd lekker leeg hebben op het moment dat je in de auto stapt, dan is dat het resultaat van een goede voorbereiding. In het andere geval kan het een week duren voordat... (meer)

 • Je kunt op drie manieren kunt kiezen. De eerste is een impulsieve: je denkt er niet over na maar koopt iets impulsief. De tweede is de onbewuste manier en de derde is bewust erover nadenken. Welke is de beste? (meer)

 • Overal zien we beren op de weg. De ergste scenario’s flitsen door ons hoofd. ‘Het zal toch niet dat…’ Vaak is het niet meer dan een uiterst kleine kans. Maar ons emotionele systeem vindt fantasieën net zo bedreigend als echt gevaar.... (meer)

 • De items die een plekje hebben gekregen in het onbewuste, leven met je verder. Je hebt ze opgenomen. Ze zijn deel van je geworden, zelfs als ze uit de directe herinnering vervagen.... (meer)

 • De grap is nu dat je met deze kritiek juist het patroon in stand houdt. Zelfkritiek kun je terugbrengen tot één overtuiging: ik ben niet goed genoeg... (meer)

 • ... waar aan het einde een dubbele pointe zit. Je moet eerst al een beetje lachen en denkt dat het verhaal afgelopen is, maar dan komt pas de eigenlijke clou. Er is dan altijd wel een deelnemer die onbedaarlijk moet schaterlachen .... (meer)

 • met besef van de nietigheid van ons bestaan, klopt de ware dimensie. Dan houd je tijdens de meditatie niets vast, en laat alles door je heengaan. En is er niets meer dat je omver kan blazen .... (meer)

 • Als je te fanatiek bent en er iets mee wilt bereiken, raak je uitgeput en mis je de echte betekenis van de beoefening. Als je te weinig inzet geeft, verlies je de motivatie en drijf je af.... (meer)

 • Zo was er in het begin een periode van ontkenning en verzet, daarna ontwikkelde zich een gevoel van solidariteit. Momenteel zijn veel mensen wat neerslachtig en hebben weinig energie... (meer)

 • Kijk het Webinar terug. Voor zorgverleners en voor iedereen die afscheid moet nemen van een dierbare.

 • ... zijn we plots verplaatst naar een wereld die lijkt op de onze maar waar het veel stiller en rustiger is, waar we minder gestoord en door het lawaai van het verkeer en niet meer meegezogen worden door een snelle rivier... (meer)

 • Omdenken is van een nadeel een voordeel maken. Iedereen kent de spreuk van Johan Cruijff: elk nadeel heb z’n voordeel. Speel je met 10 spelers omdat een speler een rode kaart... (meer)

 • Tip 1. Blijf in beweging. Sporten maakt zowel je lichaam alsook je geest fit. Tip 2. Zorg dat je ook thuis een vaste werkplek hebt, die niet de plek is waar je ook ontspant. De plek mag klein zijn of ongewoon, maar het is wel ... (meer)

 • Tip 1. Blijf in beweging. Sporten maakt zowel je lichaam alsook je geest fit. Tip 2. Zorg dat je ook thuis een vaste werkplek hebt, die niet de plek is waar je ook ontspant. De plek mag klein zijn of ongewoon, maar het is wel ... (meer)

 • De innerlijke onrust echter kan zich vertalen in irritatie, stress of somberheid. Het is goed om te begrijpen waar dat vandaan komt en dat je dit niet vreemd hoeft te vinden. Het is daarbij beter om de spanning zelf los te kunnen laten, dan er een ander mee lastig vallen ... (meer)

 • In een video leg ik achtereenvolgens de juiste houding, de ademhaling en de geesteshouding uit. Ook worden een aantal misverstanden uit de weg geruimd. Zoals dat tijdens de meditatie het denken zou stoppen. Of dat de houding niet zoveel uitmaakt ... (meer)

 • Angst is een slechte raadgever, zegt men. Dat komt omdat we angst zelden alleen maar toelaten maar meestal erbij verkrampen. Als je het verkrampen zou willen vertalen in een zinnetje, dan zou de vertaling zijn: ‘Ik wil dit niet’... (meer)

 • Hoe kun je afkomen van de verslaving aan je smartphone? Hoe kun je het telefoongebruik verminderen? Er gaat zoveel aantrekkingskracht uit van onze telefoon dat de verleiding enorm is ... (meer)

 • Hoe pak je een probleem aan? In bovenstaand voorbeeld krijg je een routebeschrijving. Eerst ernaartoe en goed kijken. Dat is hoe je begint met een probleem of bij iets waar je tegenop ziet: je gaat ernaartoe. Is het een doos die je maar niet uitpakt? Open hem.  ... (meer)

 • Jezelf vergeven is voor de een gemakkelijker dan voor de ander. Mijn vrouw kan gerust een mooie vaas laten vallen en hopla weg is het, pech gehad. Als in mijn handen iets kapot gaat, voel ik een hevig onweer losbarsten: kon je nou niet opletten? ... (meer)

 • Hoe vergroot je je eigenwaarde? Eigenwaarde is voor sommige mensen geen vanzelfsprekendheid. Onlangs keken we de film ‘Hugo’ van Martin Scorsese terug. Hugo kampt met zijn gevoel van eigenwaarde ... (meer)

 • Ken je dat je een knoop in de maag hebt van een vervelend voorval?  Niets lijkt te helpen om die knoop er weer uit te krijgen. Je denkt en peinst over wat je gaat doen om het verhaal op te lossen. Al die tijd blijft de knoop in de maag voelbaar ... (meer)

 • Als we weer verder lopen, valt plots het lampje uit. Daar staan we midden in het bos in het pikdonker, terwijl het regent. Ik doe mijn telefoonlamp aan, maar met de regen is dat geen blijvende oplossing. ‘Laat je zaklamp eens kijken’, vraag ik. Ik schud er wat mee ... (meer)

 • De tendens is: als je beter je best doet, als je nog wat handiger wordt, kun je het best allemaal aan.  In een hoekje ligt er echter een onaangename verrassing op de loer. Het ligt er wat verscholen en duurt ook even voor het naar buiten komt ... (meer)

 • Maar juist met deze condities wordt het creatieve brein wakker. Het heeft namelijk nodig dat er eerst rust ontstaat, zodat de geest helder wordt en zich maar met een ding hoeft bezig te houden: de tekst ... (meer)

 • Wil je goed met je tijd omgaan, is overzicht scheppen essentieel. Eerst zoom je uit, schets je denkbeeldig de grote lijnen. Dan zoom je in en voer je stukjes van het grote plan uit, die je mixt met de lopende zaken. De allereerste vraag die je je telkens weer ... (meer)

 • 1. Welke bijzondere ontmoeting schiet je te binnen?  2. Wat was plek die je gezien hebt, die de meeste indruk op je gemaakt heeft? 3. Welke gebeurtenis had je niet willen missen? 4. Waar ben je het meest trots op? 5. Wat heeft de grootste verandering bij je ... (meer)

 • Precies als hij het wierookstokje naar zijn voorhoofd brengt, klinkt het belletje achter hem. Dan draait hij een halve slag en bevindt zich tegenover de rij met beoefenaars. Ze buigen synchroon naar elkaar... (meer)

 • Breinvriendelijk trainen: ’Is opletten een bewuste/onbewuste keuze? Welke instructies beklijven beter, kortere of langere? Leer je meer door zelf te ontdekken of door te luisteren naar de uitleg? Leer je gemakkelijker door stil te zitten of door te bewegen?' ... (meer)

 • Een van de oudste beoefenaars was Josy. Ik heb haar toen ze al liep met een stok, nog steeds op de dansvloer gezien. Met voorzichtige maar sierlijke bewegingen en een stralende lach op het gezicht bewoog ze op de oude hits die we speciaal voor haar draaiden ... (meer)

 • Het is een Japans spreekwoord. Toen ik het voor de eerste keer hoorde, voelde ik een lichte irritatie. Ja, een ommetje maken, dan kom je nog verder achterop. Het is waarschijnlijk bedoeld om je aan het denken te zetten, maar ... (meer)

 • ... Dit is vergelijkbaar voor ontmoetingen met mensen. Ben je wantrouwend, dan zul je vaak koele mensen ontmoeten. Ben je beoordelend en kritisch dan zal men wat afstand van je bewaren. Maar ben je warm en open, dan gaat de ander bloeien ... (meer)

 • Ik schrik wakker, wat was dat nou? ‘Oh’, zegt mijn vrouw slaperig, ‘dat is waarschijnlijk iemand die iemand anders komt ophalen, die toetert elke morgen’ en draait zich om en slaapt verder. Maar ik ben wakker, bij mij werkt dat anders. Ik heb een alertheidsmechanisme ... (meer)

 • Dagboek schrijven is net houtsnijden of boetseren. Uit een stuk grof materiaal dat nog geen duidelijke vorm of uitstraling heeft, laat je stap voor stap een helder beeld tevoorschijn komen. Ergens in het onbewuste is al wel een idee gevormd waar je naartoe wilt, maar ... (meer)

 • De hand maakt een eigenaardige gebaar. Hij grijpt de arm van de vrouw vast en laat hem niet meer los. De vrouw raakt in paniek. De man met de bijl komt dichterbij. Hij cirkelt rondom het paar en wordt steeds onrustiger. Daar zwaait de bijl in de lucht ... (meer)

Gratis videoles ‘Stressvrij werken met Tijdsurfen’

Ben jij vaak druk en loop je achter de dingen aan?
Ontvang dan deze gratis videoles plus een aantal basisaanwijzingen om op een soepele manier je tijd en taken te beheren. Ook krijg je elke dinsdag de Wekelijkse Inspiratie met een tip hoe je stress kunt verminderden en meer vanuit rust kunt leven.
GRATIS LES
Meld je aan en je ontvangt de proefles direct in je mail.
close-link