Artikel in Libelle

Artikel in Libelle

Ingrid (44) kreeg op haar werk een workshop Tijdsurfen. Eén oefening vond ze confronterend. “We moesten precies opschrijven wat we hadden gedaan op een dag, en vervolgens alles een kleur geven: was het een mooie activiteit of niet? De meeste activiteiten waren grijs. Ik was alleen maar aan het hollen. Hoe lekker zou het zijn als er meer kleur en rust in mijn leven kwam? Als ik dingen eens echt áf zou krijgen?” We komen massaal in de knel met onze tijd tegenwoordig. Er is altijd iets te doen, zien, lezen, moeten en/of willen. Veel mensen komen niet aan belangrijke taken toe, voelen zich opgejaagd of schieten ’s nachts verschrikt overeind, piekerend over wat nog gedaan moet worden. Paul Loomans, schrijver van het boek Ik heb de tijd, een handleiding in Tijdsurfen: “Ik hoor vaak: ‘Er worden zo veel eisen aan ons gesteld’. Maar het is meer dat alles dankzij de automatisering sneller en makkelijker gaat, waardoor we het vanzelf drukker krijgen. Alles wat op ons afkomt – zoals informatie en verzoeken om iets te doen – gaat immers ook sneller en makkelijker. Deze versnelling is een van de oorzaken van de tijdsdruk die we ervaren.”

We gaan Tijdsurfen, Libelle, 2018