Cora Gevers, gepensioneerd

Cora Gevers, gepensioneerd

De workshop gaf mij een positieve boost. Niet blijven hangen in oude pijn, maar het ervaren op het moment dat het zich aandient. Ook inzicht in de primaire en secundaire emoties zijn verhelderend voor mij. Ik heb Paul als trainer in alle opzichten heel positief ervaren. Hij had een zeer goede opbouw en uitleg, bracht een veilige warme sfeer en had aandacht voor iedereen.