Stichting Florente Basisscholen

Stichting Florente Basisscholen

‘Het waren zinvolle, praktisch toepasbare bijeenkomsten. De kunst is: hoe sluit je goed bij de mensen aan dat ze er praktisch iets mee kunnen. En dat is bij jou heel goed gelukt. Ik vond het ook knap hoe je met de groep omging. De videolessen zijn heel ondersteunend. Er zijn mensen die nu nog vragen om de videolessen dus dat geeft wel aan hoe positief het was. Volgend jaar willen we in het kader van het verlagen van werkdruk en verhogen van werkplezier weer zo’n training aanbieden zodat een grotere groep mensen ervan kan profiteren.’

Armande van Doesburg, Stichting Florente Basisscholen