10# DE ZEE VAN EMOTIES: VERDRIET

10# DE ZEE VAN EMOTIES: VERDRIET

Er zijn twee grote fases te herkennen bij verwerking van een verlies. We zullen eerst beide fases kort beschrijven en er vervolgens dieper op ingaan en ze met voorbeelden illustreren.
De eerste fase is in het beeld van de golf de opwaartse beweging tot en met het begin van het inzetten van de daling. Dit is een heftige fase, waarin onze gevoelens elkaar snel kunnen afwisselen. Het besef van het verlies dringt tot ons door. Het begin van het verwerkingsproces vindt plaats door middel van krachtige emotionele uitingen.
Op de top van de golf wordt de vloeiende lijn doorbroken door een streep. Deze staat voor verzet. We kunnen onze gevoelens onderdrukken omdat we niet willen dat het gebeuren waar is of ook omdat we verdriet een onaangenaam gevoel vinden. Het verzet kan verschillende vormen aannemen zoals boosheid, verbittering of ontkenning. Verzet is een optie, het is geen noodzaak.
De daaropvolgende tweede fase bestaat uit het volledig laten uitklinken van de golf. Deze fase duurt in het algemeen langer en is qua energie anders dan de eerste. Ik noem deze fase ook wel ‘het koude winterbos’. Het is een fase van diep besef dat het afscheid of het verlies voorgoed is.
Durf je ook deze fase toe te laten en weer je je niet tegen de kou en de wind, dan kan een wonderlijke transformatie plaatsvinden: de pijn van het verlies wordt zachter, het afscheid wordt aanvaard en in geval van overlijden kun je een nieuwe band ervaren met degene die gegaan is, welke vooral uit liefde bestaat. In het geval van het verbreken van een liefdesverhouding kan men opnieuw zijn ex ontmoeten zonder negatieve gevoelens. Bij ontslag richt men zich met goede zin op een nieuwe baan.

Dit is een fragment uit het boek Goed gevoel, emoties als medicijn.