Goed Gevoel

Hoe meer een verlies als onrechtmatig wordt ervaren, hoe sterker men geneigd zal zijn andere gevoelens te ontwikkelen zoals rancune of boosheid. Men geeft minder ruimte aan teleurstelling of verdriet, en wil eerder zijn verontwaardiging laten blijken. Dit lijkt voor onze gedachtewereld veel logischer. Rik was...

Harry en zijn Indonesische vrouw Glennawerden naar mij doorverwezen door Joke. Joke was het meevoelende hart van de gemeentelijke ambtenaren. Zij zorgde ervoor dat iedereen van hoog tot laag de kans kreeg een aantal coachingsgesprekken te voeren wanneer dat nodig was, een maatregel die helaas...

Onder de golven van lachen en van liefde, onder de golven van angst en verdriet die wij straks zullen behandelen, ligt een watermassa die wij in onze dagelijkse beslommeringen misschien maar weinig opmerken. Het is de toestand waarnaar wij terugkeren als de golven tot rust...

Ooit was ik een week in een katholiek klooster van de traditionele soort, Fontgombault, in het midden van Frankrijk. De monniken leven ‘binnen de muren’ en komen slechts eenmaal per jaar naar buiten, met hemelvaart, om de grond van de omliggende boeren te zegenen. In...

In het boeddhisme wordt veel over illusies gesproken. Een illusie is daarbij de tegenstelling van de waarheid, van iets wat echt is. Gevoelens van genot of van triomf zou je bijvoorbeeld als illusies kunnen zien. Maar juist deze illusies verschaffen ons een intens gevoel van...