Passie

Passie

‘Nu heb ik nog een verrassing voor jullie.’ Cas opent de kofferbak en haalt er een statief uit met een telescoop erop. Met een geoefend gebaar zwaait hij het statief over zijn schouders. ‘We gaan daar linksaf en dan de heuvel op.’ De heuvel blijkt een steile helling te zijn waar een berglandschap trots op zou zijn. Wij Nederlanders hebben er een metalen trap in gebouwd. Ik kijk naar onze hond, kies voor het weggetje terzijde van de trap en mag samen met hem vertrouwd omhoogklauteren. Boven lopen we nog iets door en kijken onverwachts uit op een maanlandschap dat diep onder ons ligt. Grote zwarte keien lijken uitgestrooid over een zandvlakte. Reuze zandwanden begrenzen de zandgroeve. Cas heeft de telescoop al neergezet en positioneert met zijn handen de kijker in de goede richting. Wij kletsen wat met elkaar. Plots klikt er een ingehouden kreet. Cas wenkt ons en met zachte stem zegt hij: ‘Daar zit zij, volgens mij is ze aan het broeden.’ Als het mijn beurt is, houd ik mijn adem even in. Ik zie een uil. Door de telescoop kun je goed zijn bruingrijze verenkleed zien. De pluimen die wel oortjes lijken, wijzen parmantig naar de zijkant.
Cas vertelt dat het een oehoe is, de grootste uil in Nederland en een waar roofdier. Hij vangt kleine zoogdieren zoals ratten en konijnen maar ook vogels zoals duiven zijn niet veilig voor hem.

Altijd samen
Ik probeer de broedplek met het blote oog te lokaliseren, maar zou deze zonder de aanwijzingen van onze vrienden nooit gevonden hebben. Nu roept Rachel het uit. Ze heeft een tweede oehoe gevonden op een richel, niet ver van de eerste. Ze vertelt dat oehoes als paar altijd samen zijn bij het broeden. Het mannetje verzorgt het vrouwtje met voedsel.
Onze vrienden zijn geëmotioneerd en enthousiast tegelijk alsof het de eerste keer is dat ze deze vogel zien. Deze passie is besmettelijk en raakt ook mij. Telkens wil ik weer even kijken naar de broedende vogels.

De jus van het leven
Passie is een woord dat ook in mijn trainingen voorkomt. Passie kleurt het leven. Van passie voel je je hart kloppen in je borst.
In mijn training ‘De Innerlijke Metamorfose in zelfbeeld en emoties’, geef ik naast de plek aan emoties die dienen om leed te verwerken, ook een plek aan positieve emoties, zoals blijdschap, lachen en liefde. Emoties zijn communicatie, zoals je bij kleine kinderen goed kunt zien, maar ze zijn ook de jus van het leven. In de driedaagse Pinksterworkshop in klooster Samaya is nog één plaats open. Klik hier om de laatste plek te bemachtigen!

In de online workshop van zes sessies van 2 uur die start op 2 mei, zijn nog twee plaatsen beschikbaar.

Info en meedoen ‘De Innerlijke Metamorfose in zelfbeeld en emoties’

Reactie van een deelnemer
De workshop heeft mij meer inzicht in het verloop van mijn emoties gegeven. Mooi om te ervaren dat mijn natuurlijke omgang met mijn emoties en zicht op zelfbeeld aansluit bij dat wat er werd aangeboden. De workshop heeft hieraan een belangrijke verdieping gegeven. De rustgevende werking van de stem van Paul en de mooie opbouw van het programma maakte het een hele goede training. Geweldig hoe de inhoud, zonder dat het vervelend wordt, vaak wordt herhaald. Zo wordt het ongemerkt eigen. Bedankt voor de mooie cursus!
Anne Stijn van Nes, Teamleider voorgezet speciaal onderwijs

Workshop ‘Stressvrij werken met Tijdsurfen’
Passie kom je ook tegen in de workshop over Tijdsurfen. Het is passie dat onze keuzes motiveert en ons stuurt naar wat wij willen verwerkelijken.
Het komende weekend is er in klooster Samaya de weekendworkshop ‘Stressvrij werken met Tijdsurfen’. Hierin is nog één plaats beschikbaar. Klik hier om je in te schrijven.

Geef een reactie